Klassiska böcker man bör ha läst

Att läsa klassiska böcker kan kännas motigt, svårt eller rent ut sagt tråkigt. Ofta har man en förutfattad mening om hur torra och traggliga de klassiska verken är. Därför är det inte särskilt lockande att plocka upp den där Strindbergsviten eller antologin av Karin Boye, och de klassiska böckerna blir stående kvar på hyllan. Faktum är att klassiska böcker ofta går att relatera till och fastna i, och många av dem sätter vår historia i kontext och fungerar som en spegling av vår nutid. Klassiker har stått emot tidens tand och därför klarar karaktärer, motiv och handlingar från hundratals år sedan fortfarande av att fängsla oss.

Böcker från förr har en självklar plats i nutiden

Böcker från förr, lika aktuella idag

När det kommer till klassiker finns det en uppsjö böcker att välja bland, så det är inte lätt att veta var man ska börja. Därför kan det vara bra att mjukstarta med ett verk som fortfarande känns modernt – då blir uppförsbacken inte så brant som den annars riskerar att vara. En läsvärd klassiker är till exempel Françoise Sagans Bonjour Tristesse. Cécile far på semester med sin pappa och hans flickvän, som är nästan jämngammal med Cécile. Det är tänkt att de ska ha en avkopplande tid på Rivieran, men redan tidigt är det något som inte står rätt till.

Cécile är van vid att vara sin pappas favorit. Han kommer till sin dotter för livsråd och behandlar henne som en jämlike, och Cécile ser på sin plats bredvid honom i hushållshierarkin som självklar. Detta ändras tvärt när hans nya flickvän kommer in i bilden. Cécile bestämmer sig för att försöka återta sin makt över fadern – vad än hennes planer kan tänkas få för konsekvenser för de inblandades livsöden. Den psykologiska analysen och den tryckande sinnesstämningen i verket känns ovanligt modern för klassiska böcker skrivna på femtiotalet. Det gör att läsningen aldrig blir tråkig.

Genom litteraturen lär vi oss vår egen historia

Norrtullsligan är en annan av de böcker inom klassikergenren som åldrats med värdighet. Skriven år 1908 av Elin Wägner, är den ett vackert tidsporträtt som fått stelna i bärnstensharts. Många av stadsdelarna detaljbeskrivs och för den som är intresserad av stadssamhällens utveckling och modernisering presenterar verket en viktig pusselbit. Boken är dessutom skriven 15 år innan kvinnlig rösträtt infördes i Sverige – kvinnoporträtten kan därför tänkas vara daterade, men tvärtom finns det många viktiga likheter att dra mellan Sverige för hundra år sedan och dagens Sverige.

I Norrtullsligan möter vi ett kompiskluster av kvinnor ur arbetarklassen. De bor tillsammans i en trång boning i Norrtull, sover tätt inpå varandra och lägger sista slantarna på kaffe och dagsgammalt bröd. Kanske äger de inte mycket materiellt, och kanske jobbar de så hårt att de sliter ut sig – men de har ändå varandra. Böcker som Norrtullsligan var revolutionerande när de släpptes och till och med chockerade många läsare med dess porträtt av kvinnor som levde tillsammans utan män (och dessutom njöt av det). Dessa verk ger oss en viktig inblick i den annars så undanskuffade kvinnolivshistorien.

De gamla klassikerna åldras inte

Klassiska böcker kan verka överväldigande vid en första anblick, men skrapar man bara lite på den yttersta patinan så ser man snabbt vilket rikt litteraturarv som ligger dolt i myllan. Ett ålderdomligt språk är ännu en faktor som kan kännas avskräckande för ovana klassikerläsare, men det är faktiskt så att de flesta litteraturklassiker har en lättillgänglig ton som inte alls har åldrats. De har stått sitt test mot tidens påverkan och bevisat sin fortsatta relevans i nutid. Vi kan hämta många lärdomar från gårdagens litteratur. Det är bara att börja läsa.